به گزارش خبرگزاری برنا درخواست ازدواج بازیگر لبنانی به جوان مشهدی که پرچم عربستان را پایین کشید با واکنش بسیاری از مخاطبان ایرانی روبرو شده که با ورود به صفحه اجتماعی این بازیگر به اظهارنظر در این باره بپردازند.

rana-harbi

این بازیگر که از شیعیان لبنان است در محکومیت اعدام رهبر شیعیان عربستان عکس پایین  آوردن پرچم عربستان در کنسولگری مشهد را بهانه پست توییتری جدید خود کرد.

گفتنی است پیش از این “حیفا وهبی” دیگر خواننده و بازیگر لبنانی  نیز در عالم سیاست مواضع حمایتی صریح خود را از نهضت مقاومت لبنان بیان داشته است.