تبلیغات

مجله اینترنتی آریا پی - مطالب ابر قیمت سکه و طلا • نویسنده :
 • شنبه 10 بهمن 1394 ساعت: 03:55 ب.ظ
 • قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی : 15:55  شنبه 94/11/10
  تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: 948500
  تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: 946000
  نیم سکه بهار آزادی : 478000
  ربع سکه بهار آزادی : 260000
  سکه یک گرمی : 173000

   

  قیمت طلا در بازار ایران ( تومان ) ساعت به روز رسانی : 15:55  شنبه 94/11/10


  قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: 418200
  قیمت هر گرم طلای 18 عیار: 96542
  دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
 • نویسنده :
 • شنبه 26 دی 1394 ساعت: 01:12 ب.ظ
 • قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی : 13:12 شنبه 94/10/26
  تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: 921000
  تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: 920000
  نیم سکه بهار آزادی : 467000
  ربع سکه بهار آزادی : 252000
  سکه یک گرمی : 170000

   

  قیمت طلا در بازار ایران ( تومان ) ساعت به روز رسانی  :  13:12  شنبه 94/10/26
  قیمت هر مثقال طلای 17 عیار: 0
  قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: 407800
  قیمت هر گرم طلای 18 عیار: 94141
  دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
 • نویسنده :
 • سه شنبه 22 دی 1394 ساعت: 01:11 ب.ظ
 • قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی : 13:11  سه شنبه 94/10/22
  تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: 939500
  تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: 939000
  نیم سکه بهار آزادی : 475000
  ربع سکه بهار آزادی : 258000
  سکه یک گرمی : 171000

   

  قیمت طلا در بازار ایران ( تومان ) ساعت به روز رسانی : 13:11  سه شنبه 94/10/22


  قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: 415200
  قیمت هر گرم طلای 18 عیار: 95760
  دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
 • نویسنده :
 • سه شنبه 15 دی 1394 ساعت: 03:50 ب.ظ
 • قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی : 15:50  سه شنبه 94/10/15
  تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: 942500
  تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: 941000
  نیم سکه بهار آزادی : 478000
  ربع سکه بهار آزادی : 263000
  سکه یک گرمی : 172000

   

  قیمت طلا در بازار ایران ( تومان ) ساعت به روز رسانی  :  15:50   سه شنبه 94/10/15
  قیمت هر مثقال طلای 17 عیار: 0
  قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: 417300
  قیمت هر گرم طلای 18 عیار: 96334
  دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
 • نویسنده :
 • یکشنبه 13 دی 1394 ساعت: 12:30 ب.ظ
 • قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی : 12:05   یکشنبه 94/10/13
  تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: 933000
  تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: 932000
  نیم سکه بهار آزادی : 473000
  ربع سکه بهار آزادی : 262000
  سکه یک گرمی : 171000

   

  قیمت طلا در بازار ایران ( تومان ) ساعت به روز رسانی  :  11:05   یکشنبه 94/10/13
  قیمت هر مثقال طلای 17 عیار: 0
  قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: 413600
  قیمت هر گرم طلای 18 عیار: 95480
  دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
 • نویسنده :
 • شنبه 12 دی 1394 ساعت: 02:01 ب.ظ
 • قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی : 11:00   شنبه 94/10/12
  تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: 931500
  تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: 931000
  نیم سکه بهار آزادی : 473000
  ربع سکه بهار آزادی : 263000
  سکه یک گرمی : 172000

   

  قیمت طلا در بازار ایران ( تومان ) ساعت به روز رسانی  :  11:00   شنبه 94/10/12


  قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: 413700
  قیمت هر گرم طلای 18 عیار: 95503
  دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
 • نویسنده :
 • شنبه 5 دی 1394 ساعت: 02:24 ب.ظ
 •  

  قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی : 13:00  شنبه  94/10/05
  تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: 938500
  تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:
  937000
  نیم سکه بهار آزادی : 472000
  ربع سکه بهار آزادی : 262000
  سکه یک گرمی : 170000

   

  قیمت طلا در بازار ایران ( تومان ) ساعت به روز رسانی  :   13:00  شنبه  94/10/05


  قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: 416000
  قیمت هر گرم طلای 18 عیار: 96034
  دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،