تبلیغات

مجله اینترنتی آریا پی - مطالب ابر قیمت فروش سکه در بازار • نویسنده :
 • شنبه 10 بهمن 1394 ساعت: 04:55 ب.ظ
 • قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی : 15:55  شنبه 94/11/10
  تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: 948500
  تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: 946000
  نیم سکه بهار آزادی : 478000
  ربع سکه بهار آزادی : 260000
  سکه یک گرمی : 173000

   

  قیمت طلا در بازار ایران ( تومان ) ساعت به روز رسانی : 15:55  شنبه 94/11/10


  قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: 418200
  قیمت هر گرم طلای 18 عیار: 96542
  دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
 • نویسنده :
 • شنبه 12 دی 1394 ساعت: 03:01 ب.ظ
 • قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی : 11:00   شنبه 94/10/12
  تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: 931500
  تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: 931000
  نیم سکه بهار آزادی : 473000
  ربع سکه بهار آزادی : 263000
  سکه یک گرمی : 172000

   

  قیمت طلا در بازار ایران ( تومان ) ساعت به روز رسانی  :  11:00   شنبه 94/10/12


  قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: 413700
  قیمت هر گرم طلای 18 عیار: 95503
  دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
 • نویسنده :
 • یکشنبه 6 دی 1394 ساعت: 02:01 ب.ظ
 • قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی : 11:10  یکشنبه  94/10/06
  تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: 940000
  تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: 943000
  نیم سکه بهار آزادی : 475000
  ربع سکه بهار آزادی : 263000
  سکه یک گرمی : 171000

   

  قیمت طلا در بازار ایران ( تومان ) ساعت به روز رسانی  :   11:20  یکشنبه  94/10/06
  قیمت هر مثقال طلای 17 عیار: 0
  قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: 417100
  قیمت هر گرم طلای 18 عیار: 96170
  دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
 • نویسنده :
 • شنبه 5 دی 1394 ساعت: 03:24 ب.ظ
 •  

  قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی : 13:00  شنبه  94/10/05
  تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: 938500
  تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:
  937000
  نیم سکه بهار آزادی : 472000
  ربع سکه بهار آزادی : 262000
  سکه یک گرمی : 170000

   

  قیمت طلا در بازار ایران ( تومان ) ساعت به روز رسانی  :   13:00  شنبه  94/10/05


  قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: 416000
  قیمت هر گرم طلای 18 عیار: 96034
  دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
 • نویسنده :
 • سه شنبه 1 دی 1394 ساعت: 02:10 ب.ظ
 • قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی : 13:05  سه شنبه  94/10/01
  تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: 923500
  تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: 922000
  نیم سکه بهار آزادی : 466000
  ربع سکه بهار آزادی : 260000
  سکه یک گرمی : 169000

   

  قیمت طلا در بازار ایران ( تومان ) ساعت به روز رسانی  :   13:05  سه شنبه  94/10/01


  قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: 409400
  قیمت هر گرم طلای 18 عیار: 94510
  دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
 • نویسنده :
 • یکشنبه 29 آذر 1394 ساعت: 04:16 ب.ظ
 • قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی : 13:40  یکشنبه  94/09/29
  تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: 917000
  تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: 918000
  نیم سکه بهار آزادی : 463000
  ربع سکه بهار آزادی : 257000
  سکه یک گرمی : 169000

   

  قیمت طلا در بازار ایران ( تومان ) ساعت به روز رسانی  :   13:40  یکشنبه  94/09/29
  قیمت هر مثقال طلای 17 عیار: 0
  قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: 406200
  قیمت هر گرم طلای 18 عیار: 93772
  دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
 • نویسنده :
 • شنبه 28 آذر 1394 ساعت: 01:55 ب.ظ
 • قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی : 11:05  شنبه  94/09/28
  تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: 914000
  تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: 914000
  نیم سکه بهار آزادی : 465000
  ربع سکه بهار آزادی : 257000
  سکه یک گرمی : 168000

   

  قیمت طلا در بازار ایران ( تومان ) ساعت به روز رسانی  :   11:05  شنبه  94/09/28


  قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: 406000
  قیمت هر گرم طلای 18 عیار: 93725
  دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
 • نویسنده :
 • چهارشنبه 25 آذر 1394 ساعت: 02:19 ب.ظ
 • قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی : 13:05  چهارشنبه  94/09/25
  تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: 913000
  تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: 912000
  نیم سکه بهار آزادی : 463000
  ربع سکه بهار آزادی : 253000
  سکه یک گرمی : 167000

   

  قیمت طلا در بازار ایران ( تومان ) ساعت به روز رسانی  :   13:05 چهارشنبه  94/09/25
  قیمت هر مثقال طلای 17 عیار: 0
  قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: 404700
  قیمت هر گرم طلای 18 عیار: 93425
  دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
 • نویسنده :
 • سه شنبه 24 آذر 1394 ساعت: 12:57 ب.ظ
 • قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی : 11:10  سه شنبه  94/09/24
  تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: 913500
  تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: 913000
  نیم سکه بهار آزادی : 465000
  ربع سکه بهار آزادی : 258000
  سکه یک گرمی : 168000

   

  قیمت طلا در بازار ایران ( تومان ) ساعت به روز رسانی  :   11:10 سه شنبه  94/09/24
  قیمت هر مثقال طلای 17 عیار: 0
  قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: 404600
  قیمت هر گرم طلای 18 عیار: 93402
  دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
 • نویسنده :
 • دوشنبه 23 آذر 1394 ساعت: 01:04 ب.ظ
 • قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی : 11:40  دوشنبه  94/09/23
  تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: 919000
  تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: 918000
  نیم سکه بهار آزادی : 465000
  ربع سکه بهار آزادی : 258000
  سکه یک گرمی : 168000

   

  قیمت طلا در بازار ایران ( تومان ) ساعت به روز رسانی  :   11:40 دوشنبه  94/09/23
  قیمت هر مثقال طلای 17 عیار: 0
  قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: 406400
  قیمت هر گرم طلای 18 عیار: 93818
  دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
 • نویسنده :
 • یکشنبه 22 آذر 1394 ساعت: 03:57 ب.ظ
 • قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی : 14:30  یکشنبه  94/09/22
  تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: 920500
  تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: 919000
  نیم سکه بهار آزادی : 466000
  ربع سکه بهار آزادی : 258000
  سکه یک گرمی : 168000

   

  قیمت طلا در بازار ایران ( تومان ) ساعت به روز رسانی  :   14:30 یکشنبه  94/09/22
  قیمت هر مثقال طلای 17 عیار: 0
  قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: 407100
  قیمت هر گرم طلای 18 عیار: 93970

   


  
  دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،